Jan/ Červen 10, 2018/ Akce, Aktuálně, Meditace

V červnu prověhne několik akcí. Po osmi letech přijede do Prahy jeden z blízkých žáků Ammy Br. Shubamrita ve čtvrtek 21.6. Přednáška, meditace a zpěv bhajanů na téma Radost ze života začne od 18 hodin v Unitárii, Anenská 5. (vstup možný od 17 hod).

Kromě toho proběhnou kurzy meditace IAM 20 (20 minutová verze) 24.6. od 17 do 20 hodin v Unitarii, Anenská 5 a IAM ve verzi pro děti od 10 do 14 let v pátek 22.6. od 16 do 19 hod. v  Akashe, Kamenická 2, Praha 7. Více informací na cz.amma.org.