Přehled humanitárních aktivit 2015

2015-hum-aktivity

Sri Mata Amritanandamayi Devi, známá po celém světě také jako Amma (Matka), patří mezi celosvětově uznávané humanitární a duchovní osobnosti. Celý svůj život věnuje tomu, aby mírnila utrpení chudých i těch, kdo strádají fyzickou a psychickou bolestí. Útěchu, pomoc a inspiraci Amma předává fyzickým objetím ve svém náručí, svou duchovní moudrostí i prostřednictvím své humanitární činnosti. Její nezměrná láska nezná hranice států, rasy ani náboženství.

Amma každoročně navštěvuje mnoho evropských měst během října a první půlky listopadu, kde je možné se s ní osobně setkat a zúčastnit se programů meditace, spirituálních učení a zpěvu, které vede sama Amma. Také je možné přijmout její požehnání v podobě láskyplného “mateřského” objetí.

Poselství Ammy by se dalo shrnout slovy – konečným smyslem lidského života je poznání naší pravé podstaty, která je zdrojem trvalého štěstí, sebedůvěry, životní moudrosti a soucítící lásky ke všemu životu.

Program Evropského turné a mnoho dalších zajímavostí najdete na www.amritapuri.org

Více o humanitárních činnostech: www.embracingtheworld.com

Náboženští představitelé podepsali deklaraci proti otroctví

Amma_Francois_keaders_Rome14

Náboženští představitelé podepsali v Římě deklaraci k vymýcení moderního otroctví do roku 2020.
Amma, papež František, židovští rabíni, irácký ší’itský ajatoláh, egyptský sunnitský imán,  buddhistiští mniši a další náboženští představitelé se setkali 2.12.2014.

Prohlášení deklarace  můžete najít zde  a můžete se k němu i připojit a podpořit ho.

V Deklaraci je napsáno:  „V Božích očích je každá lidská bytost svobodným člověkem, ať již dívka, chlapec, žena či muž, a má žít pro dobro všech v rovnosti a bratrství. Moderní otroctví, které se projevuje v obchodování s lidmi, nucených pracích, prostituci, obchodu s lidskými orgány i v jakémkoliv vztahu, který nerespektuje zásadní přesvědčení, že všichni lidé mají stejnou svobodu a důstojnost, je zločinem proti lidskosti.“

„Ještě nikdy v dějinách se nestalo, aby se vrcholní představitelé křesťanských církví, ale i islámu, židovství, buddhismu, hinduismu a šintoismu setkali přímo ve Vatikánu a jednali o konkrétní věci. Někteří reportéři to dokonce přirovnali k pádu Berlínské zdi,“ komentoval význam setkání pro ČT Tomáš Halík, který byl také jako expert přítomen.

Australská organizace Global Freedom Network odhaduje, že moderním druhem otrotví je postiženo 35,8 mil. lidí. I v České republice je podle Halíka  počet takto postižených lidí 38 000, což je na třetím místě v Evropě.

Více v dalších zdrojích:  Česká televize, Rozhlas, Reuters (anglicky), Gardian (anglicky), Indian Express Cirkev.cz (česky),  FB AMMA, Amritapuri, #EndSlavery, @gfn2020, Záznam řeči Ammy (anglický tlumočený);  Záznam všech nab. představitelů na youtube (bohužel bez titulků anglicky, italsky, malajalam, arabsky atd.)

Amma_Frantisek

Keňa, Nairobi: Domov pro opuštěné děti

Během návštěvy Nairobi v březnu 2009, Amma slavnostně otevřela dětský domov pro sto osm dětí – Amrita Watoto Boma. Nový areál s budovou zabírá jedenáct akrů na břehu řeky Athi. Domov je spravován dobrovolníky z řad ETW a poskytuje ubytování, stravu, vzdělání, lékařskou péči a láskyplné domácí prostředí. Amma osobně přijala prvních padesát čtyři dětí, které obdržely nové oblečení a školní potřeby. Pro mnohé z nich se jednalo o první dárek v životě. Věkové rozmezí dětí kolísá mezi šesti a čtrnácti lety. Většina z nich přišla o jednoho či oba rodiče, kteří zemřeli na epidemii viru HIV, další recipienti pocházejí z extrémně chudých sociálních vrstev.

Během loňského roku se domov pro děti rozrostl o další budovy a dalších padesát čtyři dětí; areál nyní zahrnuje ložnice, školní třídy, hřiště, sportovní zázemí a lékařskou kliniku. Výstavba charitativního komplexu pro nemajetné děti neustále pokračuje.

Zájemci o podporu (finanční, dobrovolnickou) dětského domova Amrita Watoto Boma v Keni se mohou obrátit přímo na středisko MA Center, USA.

Ron Gottsegen
President, MA Center, USA

Keňa - daršan

Dětem bylo předáno oblečení a školní potřeby

Sociálně slabí studenti obdrželi stipendia

Děti..

Více informaci naleznete zde

Zemětřesení v Japonsku

Hlavní pracovní náplní  dobrovolnických týmů ETW byla: podpora osob v uprchlických táborech – příprava a distribuce potravin; tvorba a podpora denního programu pro malé děti; zajištění čistého prádla; odklízení odpadu, čištění zničených domů, veřejných prostor a místních správních institucí (např. hasiči); rozdělování a doprava humanitárních balíčků; distribuce pitné vody a odstranění sutě ze zemědělských ploch.

Kromě poskytnutí okamžité pomoci vytvořila ETW dlouhodobý projekt na humanitární pomoc, který zahrnuje psychologickou podporu, bezplatné kurzy Ammas Amrita Yoga a IAM Meditation. ETW nyní pracuje na zaslání dalšího humanitárního materiálu do potřebných postižených oblastí.

Město Rikuzentaka po zemětřesení

První skupina dobrovolníků v oblasti Ishinomaki

Pomoc dobrovolníků v uprchlických táborech

Video z postižené oblasti:

Město Kesennuma – odklízení zničené izolace ze skelné vaty

Embracing the World pomáhá na Haiti

16. ledna 2010

Br. Dayamrita Chaitanya s dětmi

Po ničivém zemětřesení na Haiti v lednu 2010 se organizace Embracing the World okamžitě zapojila do humanitární pomoci. Do dvou týdnů zaslala 11 palet lékařského materiálu. Pomoc přišla na adresu organizace Partners In Health (PIH), bostonského charitativního institutu, který na Haiti působí již více než dvacet let. Humanitární pomoc zahrnovala léky, lékařský materiál a vybavení, diagnostické přístroje, přikrývky, stany, spacáky, porodnické a kojenecké vybavení, vozíčky, berle, dlahy, ortézy a solné roztoky. Vzhledem k období dešťů bylo vybaveno nákladní auto s kvalitním nepromokavým materiálem – průmyslová dehtovaná plátna o hmotnosti 44 tisíc liber a kontejner s přikrývkami, ložním prádlem, ručníky, nutričními nápoji, kolečkovými křesly a dalším lékařským vybavením.

Potraviny a stipendia pro děti

ETW již začala s připravovaným projektem na sponzorování dětí a rodin z postižených oblastí. K dispozici jsou základní potraviny (rýže, fazole) včetně psychologické a vzdělávací podpory dětí – školné pro sirotky a celkové materiální zabezpečení.

Více informací o možnostech pomoci naleznete na stránkách organizace M.A. Center: www.amma.org

Při tvorbě stránek byly použity překlady textů z www.amritapuri.org

Aktuální děni okolo Ammy