Amma prostřednictvím charitativních dárců stojí za celou sítí humanitárních aktivit:

 • Pomoc po tsunami, zemětřesení a hurikánech (pomoc za 46 mil. dolarů po tsunami)
 • Domy pro osoby bez přístřeší (např.  postaveno 6296 domů po tsunami, celkově již postaveno 45000 domů)
 • Dětské domovy
 • Finanční pomoc pro vdovy a zdravotně postižené osoby (finanční pomoc pro 59 000 vdov a znevýhodněných)
 • Podpora žen
 • Potraviny a oblečení zdarma pro chudé (distribuce rýže, potravin a příprava jídel pro více než 10 mil lidí po celé Indii každý rok, a dalších 100 000 mimo Indii)
 • Pomoc vězňum při návratu do společnosti
 • Právní pomoc pro chudé
 • Domovy pro seniory, hospice a domovy pro sirotky a opuštěné děti
 • Nemocnice s péčí zadarmo pro chudé   (2,6 mil pacietů léčeno zadarmo, charitativní nemocniční péče za 70 mil dolarů od roku 1998, celkem léčeno 7,5 mil pacientů, nemocnice u Kochi (24 operačních sálů, nejkvalitnější zařízení na PET (pozitronová emisní tomografie)  CT ve státu Kerala,  další 4 charitativní nemocnice )
 • Domovy pro péči o lidi s AIDS
 • Programy na zlepšení situace domorodých kmenů
 • Programy na zvýšení povědomí o životním prostředí
 • Programy a tábory pro mládež
 • Programy prevece sebevražd
 • Podpora komplexního vzdělání (Univerzita s více než 17000 studenty s 16 školami v 5 městech s více než 150 obory, 25 výzkumnými centry, 57 základních a středních škol po celé Indii, celkem přes 100 000 studentů)
 • Podpora celoživotního vzdělávání
 • Podpora pracovních stáží a rekvalifikací (41 000 stipendií pro chudé děti)
 • Vzdělávání pro sluchově postižené
 • Vyuka meditace a jógy

DOPORUĆUJEME: Humanitární aktivity a další rozvojové projekty shrnuje obrazová publikace HUMANITARNÍ AKTIVITY  (2016)

K dalším zdrojům patří obsáhlá informační brožura z roku 2013, kterou  můžete najít zde (pdf anglicky, 51 stran, 6 MB). Informace lze také shlédnout na videu sítě humanitárních aktivit Ammy s názvem Embracing the World (Obejmout svět) zde (76 minut, anglicky).

Vybrané aktivity: