Amma osobně dohlížela na organizaci humanitární pomoci obětem řady přírodních katastrof, kterou její ašram poskytl, ať už šlo o zemětřesení v Gudžarátu a Kašmíru, záplavy v Bombaji, Gudžarátu a Biháru, hurikány ve Spojených státech, tsunami v Indickém oceánu či jiné. V konfrontaci s těmito tragédiemi zajistil její ašram komplexní pomoc počínaje zásobováním potravinami a léky přes poskytnutí dočasného přístřeší a konče výstavbou nových domů, poradenstvím a zajištěním náhradního zaměstnání. Kromě materiální pomoci nabídl ašram také duchovní útěchu a dlouhodobou podporu, díky nimž dokázaly tisíce lidí překonat nejhorší období svého života a získat naději na lepší budoucnost.

Pomoc při živelných katastrofách a následná pomoc s fází obnovy se právem dočkala řady uznání jak z vládních agentur, tak od světových vůdců a členů Organizace spojených národů.

***

  • Záplavy v Biháru (2008)

Osmnáctého srpna se řeka Kosi na úseku dlouhém 200 km vylila z břehů a zaplavila více než     1 800 vesnic. Vodnímu živlu muselo čelit přes 500 000 lidí. Amma na pomoc této oblasti             uvolnila 20 milionů rupií (asi 8,5 milionů korun). Lidem, kteří přišli o své domovy, bylo    poskytnuto dočasné přístřeší a kvalitní lékařská péče.

  • Zemětřesení v Kašmíru a Pákistánu (2005)

V říjnu roku 2005 zasáhlo oblast Kašmíru, Džammú a Pákistánu ničivé zemětřesení, které si      vyžádalo na 80 000 lidských životů.

  • Hurikán Katrína v New Orleansu (2005)

V srpnu roku 2005 převrátily hurikány Katrína a Rita celé město New Orleans vzhůru nohama a zasáhly do života stovek tisíc obyvatel.

  • Záplavy v Bombaji (2005)

V červenci 2005 spadlo během dvaceti čtyř hodin v Bombaji 944 mm srážek, výsledkem byly    masivní záplavy.

  • Asijská tsunami (2004)

Tsunami, jež zalila asijské břehy v prosinci 2004, si vyžádala bezpočet životů nejenom v Indii,   ale i na Šrí Lance, v Indonésii a dalších zemích v zasažené oblasti.

  • Požár v Kumbhakonamu (2004)

V červnu 2004 zasáhl školu v městě Kumbhakonam ve státě Tamil Nadu požár, který připravil o život téměř 100 dětí a zanechal po sobě velké množství zraněných.

  • Zemětřesení v Gudžarátu (2001)

Toto zemětřesení zničilo v Gudžarátu mnoho vesnic a usmrtilo 3 000 obyvatel. Organizace        Mata Amritanandamayi Math obnovila tři celé vesnice a postavila 1 200 domů.

 

  • Zemětřesení v Lathore (1992)

V roce 1992 si zemětřesení v Lathore ve státě Maharastra vyžádalo 20 000 životů. Ašram  poskytl postiženým finanční pomoc.

***

Více informací naleznete zde..