Mezi současné projekty ašramu v oblasti zdravotnictví patří:

Nemocnice AIMS (Amrita Institute of Medical Science)

Největší z lékařských institucí je Amrita Institute of Medical Science neboli AIMS, vysoce specializovaná nemocnice v Cochinu (ve státě Kérala) s kapacitou 1 600 lůžek. Tato nemocnice, u jejíhož zrodu stálo přání Ammy zajistit prvotřídní a dostupnou lékařskou péči všem lidem, i nemajetným, představuje jednu z předních fakultních nemocnic v celé Asii. Do nemocnice přicházejí pacienti nejenom z celé Indie, ale ze všech koutů světa.

Přidružená pracoviště a telemedicína

Ašram provozuje také hospic v Bombaji pro pacienty trpící rakovinou a pečovatelský dům v Trivandrum pro osoby postižené AIDS. Lékařské týmy podnikají pravidelné cesty do odlehlých končin, aby tamějším obyvatelům provedli bezplatné vyšetření zraku, celkovou zdravotní prohlídku a formou osvěty zvýšili je naučili dbát o své zdraví. Ambulance a týmy lékařů jsou vysílány také do oblastí stižených katastrofami.

V Amritapuri i dalších dceřinných ašramech existují bezplatné výdejny léků. Další charitní nemocnice se nacházejí Maisúru v jihoindické Karnátace, jakož i v Pampě a Kalpettě v jihozápadním státě Kérala. Všechny tyto ústavy jsou pomocí telemedicínského satelitu, který zprostředkovala India Space Research Organization (ISRO – Indická organizace pro výzkum vesmíru), propojeny s ústřední nemocnicí AIMS


Ajurvédský institut


Ajurvéda

Ašram mimoto poskytuje tradiční indickou zdravotní péči, a to v instituci Amrita School of Ayurveda, Hospital & Research Centre. Na základě spolupráce mezi tímto pracovištěm a nemocnicí AIMS tak ašram podporuje společný výzkum alopatické medicíny a ajurvédy. Pro více informací navštivte http://ayurveda.amrita.edu.

Výzkum

Ašram se kromě toho zaměřuje na výzkum a razí cestu novým myšlenkám. Za tímto účelem vznikla specializovaná pracoviště buněčné biologie, bioinformatiky a výzkumný ústav kmenových buněk, a také Amrita Centre for Nanomedical Sciences (Amrita centrum pro nanomedicínu), které využívá poznatků z biologie, medicíny a inženýrství. Více na stránkách http://www.aimshospital.org/.

Nemocniční komplex AIMS