Mata Amritanandamayi Devi, zvaná Amma, je indická duchovní učitelka a zakladatelka široké mezinárodní sítě humanitárních aktivit Embracing The World.

V Indii se Amma těší velkému respektu a mezi její příznivce a osobní žáky se řadí významní státníci, včetně bývalého indického prezidenta, mnozí umělci, podnikatelé a vědci. Je zde považována za takovou duchovní osobnost jako byli v moderní Indii na příklad Ramakrishna, Ramana Maharishi. Velmi populární je dnes Amma také v zahraničí, zvláště na Západě, kde ji média často nazývají “objímající svatá žena” (Hugging Saint).

Za její humanitární aktivity jí byla udělena prestižní Gandhi-King cena OSN.Veřejná vystoupení Ammy probíhají jako několikadenní benefiční festivaly s pestrým duchovním a uměleckým programem. Navštěvují je každoročně statisíce lidí v desítkách měst po celém světě, od Evropy po USA, od Indie po Japonsko. Vstup je zdarma a každý z účastníků se může s Ammou krátce osobně setkat, promluvit s ní nebo jen přijmout její požehnání v podobě prostého “mateřského” objetí. Říká se, že takto objala již přes 30 miliónů lidí. A tisíce z nich inspirovala k zapojení se do dobrovolnických aktivit na pomoc nejchudším a přírodními katastrofami postiženým lidem v mnoha zemích světa.

Životní moto Ammy “Soucítit a pomáhat” může na první  dojem působit banálně či naivně. Ale většinou jen do doby, než-li pozorujete, jak po mnoho, někdy i více jak 20 hodin a téměř bez přestávek postupně přijímá jednoho po druhém z tisíců přítomných návštěvníků … bez stopy únavy a se spontaneitou hodnou velkých mistrů Zenu. A pokud v její blízkosti meditujete, může se vám stát, že si najednou uvědomíte, že jste se také nějak “zapomněli” vyspat a vůbec vám to nechybí, ba naopak… ti, kdo to zažili, často mluví o nepopsatelné atmosféře míru, pokoje, radosti apod.

Pro Ammu není filosofie Jógy či Advaity sektářstvím, ale univerzálním učením, přítomným ve všech duchovních tradicích lidstva, představovaných jmény Kršny, Ježíše Krista, Buddhy nebo Mohameda apod. Všichni z nich dle Ammy učí cestě poznání pravé podstaty lidského bytí a rozvoji skrytého potenciálu pozitivních vlastností pro dobro života jako jediného celku. Advaita pro Ammu není pouhou teorií, ale způsobem života, který člověku přináší skutečné a trvalé štěstí a otevírá před ním netušené možnosti osobního rozvoje a transformace vnímání světa.

Jednou se reportéři BBC ptali Ammy, jak to vydrží objímat všechny ty lidi, den po dni, rok po roce, už desítky let. “To je, jako kdybyste se ptali řeky, proč teče do moře,” odpověděla Amma, “mým náboženstvím je láska a tato láska neustále a zcela spontánně plyne od Ammy ke všem živým bytostem, ve kterých ve všech vidí Amma sama sebe.”

Svou láskou a sebeobětováním si Mata Amritanandamayi  získala pevné místo v srdcích milonů lidí na celé planetě. Každého, kdo za ní přijde, láskyplně obejme. O svou přítomnost se dělí se všemi – bez ohledu na jejich víru, charakter nebo důvod, proč její objetí vyhledali. Tímto jednoduchým způsobem do života bezpočtu jedinců kvalitativní změnu a pomáhá nalézt pokoj v dnešním hektickém světě.

V uplynulých 38 letech Amma objala přes 30 milionů lidí ze všech částí světa. Její neúnavné úsilí, se stalo inspirací pro rozsáhlý systém dobročinných aktivit. Učení, které Amma šíří, je univerzální. Kdykoli se jí někdo zeptá na její náboženství, odpovídá, že jejím náboženstvím je Láska. Po nikom nežádá, aby věřil v Boha nebo aby změnil své vyznání. Žádá, aby se lidé dotazovali po své pravé podstatě a znovu nalezli ztracenou sebedůvěru.

„Naší pravou podstatou je láska. Láska se nerozlišuje mezi kastami, náboženstvími, rasami či národnostmi. Všichni jsme korálky v jediném náhrdelníku, jež k sobě váže tatáž nit.“

Mým náboženstvím je láska

Amma se narodila v odlehlé rybářské vesnici v jihoindickém státě Kerala. Říká, že odjakživa věděla, že za tímto měnivým světem jmen a forem se prostírá ještě jiná, vyšší skutečnost, která jej přesahuje. Už jako malé děvče Amma měla lásku a soucítění pro všechny kolem sebe.

Ve svém raném dětství toužila nalézt odpověď na své otázky: Proč musí lidé na světě trpět? Proč musí být chudí? Proč musí hladovět? Amma měla ke všem lidem z vesnice velmi blízko a byla přímým svědkem jejich potíží a degradující chudoby.

Daršan

Amma zastávala řadu domácích prací, mezi něž patřilo nakrmit mnoha vesničanům jejich krávy a kozy. Každý den musela obejít 30 až 40 domů v sousedství, aby nashromáždila dostatek maniokových slupek a jiných zbytků jídla. Kdykoli na dveře těchto obydlí zaklepala, našla v nich jen utrpení – někdy mělo podobu stáří, podruhé chudoby, jindy nemoci. Kdykoli měla  čas, zavedla tyto chudáky do domu svých rodičů. Tam je umyla teplou vodou a nakrmila, někdy doma dokonce ukradla nějaké věci, aby jim je mohla darovat.

Amma vypozorovala, že dokud jsou děti malé a jejich život závisí na rodičích, modlí se za dlouhý život rodičů a za jejich zdraví. Avšak jakmile děti dospějí, začnou své rodiče – nyní již zestárlé – vnímat jako přítěž. Myslí si: ,Proč bych měl pro rodiče tohle všechno dělat?’ Krmit je, prát jim šaty, s láskou o ně pečovat, to vše je pro ně najednou břemenem. Přitom jsou to ty samé děti, které se před časem modlily, aby jejich rodiče prožili dlouhý život bez nemocí. A ptávala se: ,Proč je na světě tolik rozporuplností? Proč nikde není skutečná láska? Co je pravou příčinou tohoto utrpení a jaký na něj existuje lék?’

V důsledku svého soucítění se rozhodla, že cílem jejího života je zbavovat druhé jejich trápení. Tehdy Amma zahájila svou duchovní misi a formou fyzického objetí, které nabízí všem bez rozdílu, začala celému světu zvěstovat  poselství pravdy, lásky a soucítění.“

I dnes tráví Amma většinu času cestováním po Indii a po světě ve snaze pomáhat lidem. V jejím ašramu [klášteře] nalezlo domov na 3 000 lidí a každý den za Ammou přicházejí tisíce dalších z Indie i ostatních částí světa. Rozsáhlá sít charitativních aktivit, které Amma zaštiťuje, staví domy pro lidi bez přístřeší, poskytuje finanční pomoc lidem bez prostředků a zajišťuje lékařskou péči.  Do těchto projektů je zapojeno nesčetné množství dobrovolníků.