„V dnešním světě sužují lidstvo dva druhy chudoby: chudoba způsobená nedostatkem jídla, oblečení a přístřeší, a chudoba zapříčiněná nedostatkem lásky a soucítění. Z nich je třeba nejprve odstranit tu druhou, protože naplníme-li své srdce láskou a soucítěním, pak budeme s radostí pomáhat těm, kteří trpí nouzí o jídlo, šatstvo či přístřeší.“

Amma

Filozofické a spirituální východisko

Mnoho lidí se diví, jak je možné, že se z malé dívenky z prosté jihoindické vesnice stala po celém světě známá „Amma, matka všech“. Mateřství ve své nejhlubší podstatě totiž neznamená přivést na svět dítě, ale lásku, soucítění a nezištnost. Je to bezvýhradné odevzdání sebe sama druhým.

Podstatou mateřství je dávání. Když za Ammou přicházejí lidé, zoufalí, že ztratili domov, Amma,  jim poskytne přístřeší. Když za ní přicházejí lidé plní bolesti a žalu, Amma, „matka“, jim dá svou lásku a útěchu. A když se k ní uchýlí upřímně hledající lidé, kteří žízní po duchovním poznání, Amma, „guru“, jim sdělí svou moudrost. Postoj nesobecké služby veškerému stvoření, kdy člověk vnímá druhé jako součást sebe sama, se nazývá višva matrutvam – univerzálním mateřstvím. Tento vrcholný stav lidské existence by chtěla Amma  ukázat na příkladu vlastního života, filozofie a daršanu.

Otázky o povaze duše, vesmíru a božství; o smyslu života, lásce a rodině; o meditaci a jiných duchovních praktikách… Na vše zde přijde řada. Amma sama žádného gurua nikdy neměla ani nestudovala posvátná písma (Védy), a přesto dokáže vysvětlit písma s moudrostí a pronikavým vhledem. Nemá žádné akademické vzdělání, ale vyzařuje z ní moudrost člověka, který trvale spočívá v nejvyšší skutečnosti. Z chudého domova, v němž vyrůstala, se postupně stal duchovní domov pro tisíce lidí – ašram, kde se hledající z celého světa snaží najít  moudrost a uvědomit si pravdu, která je jejich skutečnou podstatou – počínaje dětmi a konče sanjásiny (mnichy).

„Svět, v němž ženy a muži kráčejí svorně bok po boku. Svět, v němž muži respektují skutečnost, že ženy a muži jsou si rovni, neboť jsou dvěma křídly jediného ptáka.“ – Amma

Amma pohlíží na svět jako na rozšíření sebe sama. Proto je  schopna zapomenout na své vlastní fyzické potřeby, jen aby mohla na tváři druhých vykouzlit úsměv, osušit jim slzy nebo vyslechnout jejich trápení. Způsob, jakým se směje a žertuje s lidmi a sdílí s nimi jejich úspěchy i prohry, jí vynesl přízeň u miliónů lidí po celém světě. Udělovat daršan – den za dnem, týden po týdnu, rok za rokem – je pro Ammu životním posláním. Útěchu v jejím objetí nalézali lidé již v době, kdy jí bylo  17 let. Sama dokáže dávat bez přestávky daršan i 22 hodin. Ať jsou lidé mladí či staří, nemocní či zdraví, bohatí či chudí – každého Amma zahrne stejnou nepodmíněnou láskou. Nikoho neodmítne. Věnuje se stejně lidem bez vyznání i věřícím.

Advaita (nedvojnost – indický filozofický směr) zde není pouhou filozofií, ale něco, čím je třeba žít. V souladu s tímto principem vznikla široká síť humanitárních aktivit. Nemocnice, domy pro lidi bez přístřeší, pomoc nabízená při katastrofách, sirotčince, hospici, finanční výpomoc lidem v nouzi, prevence sebevražd, programy na podporu zaměstnanosti atd.

To je tajemství, které stojí za neobyčejnými úspěchy charitativních aktivit a jejich neustálého rozšiřování. Význam dobročinnosti nespočívá jen v  pomoci, která se dostává potřebným: stejný užitek přináší i dobrodincům, neboť nezištnost, s jakou svou práci vykonávají, očišťuje jejich mysl a pomáhá jim kráčet na duchovní cestě vpřed. Dobročinná služba společnosti překračuje hranice mezi národy, rasami, třídami i náboženstvími, a strhla na sebe i celosvětovou pozornost. V roce 2005 udělila OSN organizaci Mata Amritanandamayi Math zvláštní poradní status.