Projev na valném shromáždění OSN

Počínaje rokem 1993 začala mezinárodní komunita na Ammu pohlížet jako na oficiální náboženskou představitelku Indie, která podobně jako Jeho svatost Dalajláma bojuje za mír a porozumění mezi jednotlivými etniky, náboženstvími a kastami.
Nyní je Amma pravidelným hostem mezinárodních kongresů o náboženském a kulturním dialogu, životním prostředí a světových mírotvorných aktivitách. Parlament světových náboženství ji jmenoval jedním ze tří vyslanců sanatana dharmy (hinduistické víry).

V roce 1995 v New Yorku Amma předsedala konferenci různých náboženských směrů u příležitosti 50 let od vzniku Spojených národů.

Roku 2000 Amma se zúčastnila Miléniového summitu Spojených národů za světový mír. Roku 2006 održela cenu Gandieho-Kinga za nenásilí a v roce 2010 čestný doktorát za přínos v oblasti lidských práv.