Vize

Chudý dům, ve kterém Amma přišla na svět, se proměnil v mezinárodní humanitární středisko s nemocničním komplexem, institutem ajurvédy, vysokoškolským kampusem s několika fakultami a výzkumným pracovištěm. Svým životem zasvěceným službě druhým (sanjása) Amma oživila ideály starobylé védské tradice. Posláním organizací, které zaštiťuje, je materiální i psychologická pomoc potřebným ve všech životních situacích.

Humanitární pomoc

Pomoc zahrnuje humanitární a psychologickou podporu obětem přírodních katastrof a sociálně potřebným, podílí se na plošném zvyšování gramotnosti, podporuje výzkum a ekologické projekty a v neposlední řadě poskytuje bezlatnou lékařskou péči nejchudším vrstvám společnosti. Organizace Embracing The World se kromě humanitárních aktivit podílí  na rozvoji kulturního bohatství země, podporuje umění, vědu a rozvoj informačních technologií. Další informace  zde.

Podpora žen

Ve východních zemích bývá situace žen často velmi tristní. Před dvěma roky bylo vytvořeno několik projektů na podporu ekonomického a společenského postavení žen. Projekty zahrnují vzdělávání, finanční podporu drobného podnikání, lékařskou péči, stipendia pro děti a důchody pro ovdovělé ženy z nejnižších vrstev. Video s více informacemi naleznete zde.

Proti tradici

Objetí a polibky na veřejnosti nemají v indické kultuře místo. Zvláště od žen se očekává, že budou v tomto ohledu velice zdrženlivé. Amma obejme a políbí každého, kdo k ní  přijde. Sama se nevdala a nemá vlastní děti, přesto je známá jako Matka všech. Problémům, které se v rodinách vyskytují, naslouchá již 30 let a pomáhá lépe porozumět povaze světa a lidským srdcím.

Běžně se stává, že lidé při pouhém letmém pohledu na Ammu propuknou v nezadržitelný pláč. Cítí, že se jí mohou se všemi svými trápeními svěřit. Později říkají, že poté, co se vyplakali, se cítili opět čistí a plní svěžesti.

Nově zakládané chrámy

Podle převládající  kulturní tradice  Indie je více než neobvyklé, aby chrám vysvětila žena. Navzdory této tradici Amma od roku 1987 v Indii i zahraničí osobně vysvětila 17 chrámů. Správou těchto chrámů pověřila ženy-řádové mnišky. Od pradávných dob to bylo vůbec poprvé, kdy se indické ženě dostalo práva působit v úřadu představené chrámu. Tímto a nespočetně dalšími způsoby se navrací starobylým rituálům jejich skutečný význam a odkrývá hluboký význam indického kulturního dědictví.

Inspirace

Svým soucitem a ideály nezištné služby bližním se Amma stala inspirací pro své žáky, kteří přijali mnišské roucho, i pro mnoho ostatních. Právě tito lidé mají na starosti chod různorodých dobročinných projektů, ať už se jedná o výstavbu domů pro lidi bez přístřeší, více než 400 vzdělávacích institucí či specializovanou nemocnici s kapacitou 800 lůžek. Více informací  zde.

Mezinárodní působení

Od roku 1993 začala mezinárodní komunita čím dál více Ammu vnímat jako oficiální náboženskou představitelku indické duchovní tradice. Hned třikrát se Amma stala čestným hostem Organizace spojených národů – naposledy v roce 2002, kdy jí byla udělena Gándhího cena za nenásilí. V loňském roce jí byl udělen doktorát univerzity v Buffalo za přínos v oblasti lidských práv.