Způsob, jakým Amma dává daršan, je ve světové historii ojedinělý. Daršan v indické tradici znamená „setkání s moudrým či svatým člověkem “ a tradičně je možné se na duchovního učitele dívat, ne se ho však dotýkat. V Indii se mimoto ženy na veřejnosti mužů nedotýkají.

Daršan od Ammy má podobu objetí milující matky, jehož tradici Amma zahájila již v době svého dospívání, kdy objímala a utěšovala osamělé a trpící lidi v sousedství. V této tradici pokračuje dodnes. Amma je dostupná každému, kdo má o její požehnání zájem. Daršan je bezplatný a vždy se na všechny dostane. Hodinu po hodině, den za dnem, rok za rokem – již přes 30 let Amma otevírá svou náruč všem, kdo za ní přijdou. Muže i ženy, nemocné i zdravé, bohaté i chudé, bez ohledu na náboženské vyznání, společenské postavení nebo věk. V současné době se Amma věnuje cestování po Indii a navštěvuje i mnoho zemí celého světa. Ať je kdekoli, nabízí daršan všem příchozím.

Objetí a polibky od Ammy nejsou běžná objetí a políbení. Když Amma někoho obejme nebo políbí, spouští se proces očištění a vnitřního uzdravení. Amma příchozím předává část své síly. Díky tomu mohou zakusit pravou, nepodmíněnou lásku. Když se Amma někoho dotkne, pomáhá tím probudit jeho spirituální potenciál, jež ho v konečném důsledku dovede k nalezení štěstí a pokoje. V Indii je známo, že za jediný den osobně obejme i přes 50 000 lidí a sedí při tom na místě někdy i více než 22 hodin. Za posledních 35 let Amma rozdala více než 30 milionů objetí.
Timothy Conway, Ph.D., autor knihy Ženy s neobyčejnou mocí a milostí (Women of Power and Grace) a odborník na spirituální osobnosti, popisuje Ammu jako „jednu z nejjasnějších bytostí, jaká se kdy v dějinách náboženství rozsvítila. Jen její výdrž – objímat milióny lidí, jednoho po druhém, den po dni, bez přestávky, po celém světě – je druhem božího daru. Dokázat něco takového pouhým lidským úsilím je nemožné.“

Na své narozeniny dávala Amma daršan téměř bez přestávky 22 hodin a v jejím náručí se vystřídalo 50 tisíc lidí. Když odcházela, její bílé sárí bylo od objímání na rameni zčernalé, stejně tak i její tvář, Amma však byla stále svěží a její oči vyzařovaly štěstí a pokoj.