Část projevu o významu mantry (opakování Božího jména) za účelem, jak utišit mysl

(8. května 03)

„Neustálým opakováním Božího jména se vaše mysl očistí. Tento způsob je nejjednodušší. Snažíte se překročit oceán utrpení, cyklus života a smrti. Mantra představuje lodní veslo; je nástrojem, který použijete na překročení samsáry své neklidné mysli a jejích nekonečných myšlenkových vln. Mantru lze rovněž srovnat s žebříkem, pomocí kterého se vyšplháte až do výšky realizace Boha.“

Otázka: „Ammo, v dávných dobách duchovní učitel podroboval své potenciální žáky obtížnými testy a teprve poté jim dal mantru. Ammo, ty to neděláš. Proč nám dáváš mantru bez předcházejícího testování naší způsobilosti?“

Amma: „Jednoduše proto, že vás Amma má moc ráda! Jak by mohla matka nechtít pomoci svým dětem! Ať jsou její děti jakkoli neschopné, matka s nimi bude vždy soucítit. Děti, všichni jste děti Ammy a Amma chce, aby všecky její děti dosáhly nejvyššího cíle. Proto vám dává mantru. Nemusíte nad tím moc přemýšlet; pouze mantru dobře používejte, tzn. neustále ji opakujte a ona vás dovede do stavu realizace.“

„Děti, nezapomínejte vždy opakovat mantru. Zpočátku by se měla japa provádět tichým hlasem. Později jen s mírným pohybem rtů. Nakonec byste ji měli být schopni provádět mentálně. Japa pak bude pokračovat i když na ni nebudeme myslet, dokonce i ve spánku.“

„Období sádhany je jako výstup na vysokou horu. Potřebujete hodně síly a energie. Horolezci ke svému stoupání používají lano. Co se vás týče, vaším lanem je japa. Děti, proto zkoušejte mantru opakovat neustále. Jakmile jednou dojdete na vrchol, můžete relaxovat a odpočívat navždy.

„Je vždy prospěšné, když mantru dostanete od realizovaného mistra. Do té doby můžeme opakovat mantru našeho oblíbeného Božstva, jako ‘Om Namah Shivaya’, ‘Om Namo Bhagavate Vasudevaya’, ‘Om Namo Narayanaya’, ‘Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare’, ‘Hari Om’, ‘Om Parashaktyai Namaha’, ‘Om Shivashaktyaikya Rupinyai Namaha’ nebo jméno Ježíše, Alláha či Buddhy.“

„Pokud se rozhodneme opakovat mantru každý den v určitém počtu, upevníme tím zvyk recitování japy. K opakování mantry bychom měli s sebou neustále nosit malu (růženec). Růženec může obsahovat 108, 54, 27 či 18 korálků s jedním hlavním (Guru) korálkem. Vyrobeny mohou být z plodů stromu rudraksha, tulasi, krystalu, santalu, perel, atd. Každý den bychom si měli určit, že zopakujeme určitý počet růženců. Děti, ať cestujeme, pracujeme či jdeme, neustále bychom měli v mysli opakovat mantru.“

Mějte svou mantru rádi


„Když vám Amma dá mantru, vsadí do vás semínko spirituality. Do vašeho srdce přenese část sebe sama. Vy však musíte semínko živit pomocí meditace, modlitby a pravidelným opakováním mantry, bez přerušení. Této činnosti se musíte úplně odevzdat. Přirozeným způsobem, jak vyrobit jogurt, je přidání lžíce jogurtu do teplého mléka. Kulturu jste přidali, tak nyní necháte mléko nějakou chvíli stát a poté se všechno mléko promění v jogurt. Stejným způsobem přenesla Amma část sebe sama do vás. Musíte nechat teď mléko stát. Pomocí stálého opakování mantry a dalších duchovních cvičení, musíte dosáhnout stavu úplného vnitřního klidu. Tak dojde k transformaci celé vaší bytosti a vy realizujete svou Boží podstatu.“

„Za prvé, každý by měl chovat ke své mantře respekt a mít ji rád; k mantře, kterou mu dal jeho učitel. Ať jste kdekoli, bez ohledu na denní dobu a to, co děláte, vždy opakujte mantru, která vám byla přidělena. Nemluvte zbytečně a opakujte si mantru. Mějte ji rádi. Tyto mantry nám pomůžou očistit mysl a jsou naším vozidlem, které nás doveze k Nejvyššímu.“
„Děti, pokud přes veškeré své úsilí neuvidíte žádné výsledky, neklesejte na mysli. Každé opakování mantry má svůj výsledek. Vy si ho akorát nejste vědomi. I když nedosahujete jednobodového soustředění, pravidelná meditace vám stejně přinese užitek. Pomocí neustálé japy zmizí z vaší mysli nečistoty aniž byste si to vůbec uvědomili a vaše koncentrace se při meditaci zlepší.“

Každý den mantru napište

„Dobrým cvičením je, když popíšete alespoň jednu stranu mantrou každý den. Mnoho lidí se při psaní lépe soustředí než při opakování. Zvyk opakování a úhledného psaní mantry se pokuste vštípit i dětem. Zlepší se tak i jejich psaní. Sešit, do kterého si zapisujete mantru, by se neměl jen tak někde povalovat; pečlivě bychom ho měli dávat k našemu oltáříku či meditačnímu místu.“
„Při opakování mantry se soustřeďte, neprovádějte ho mechanicky. Každé opakování by mělo být jako ochutnávání sladkostí. Na konci dosáhnete stavu, že i když mantru opustíte, tak ona nepustí vás.“

„Mantra by měla být opakována s velkou pozorností. Koncentrujte se buď na její zvuk, význam či si můžete při opakování vizualizovat každou její slabiku. Při opakování si můžete rovněž vizualizovat podobu svého oblíbeného božstva. Každý den si určete konkrétní počet opakování. Pomůže vám to provádět japu s větší odhodlaností. Mantru však neopakujte nedbale, jen abyste dosáhli určitého počtu. Nejdůležitější je získat jednobodové soustředění mysli. K počítání a soustředění vám pomůže budete-li používat malu.“

Mantra japa má sílu

„Sezení po dobu deseti hodin se zavřenýma očima se vyrovná jedné hodině soustředěného opakování mantry.“
Otázka: „Ammo, je dobré opakovat mantru i když nevím co znamená?“
Amma: „Pokud opakujete mantru aniž víte, co znamená, je to přínosné. I tehdy je lepší, opakujeme-li ji s láskou a oddanou vírou (sraddha). Nezbytná je i koncentrace. Je lepší, pokud ji získáme od dokonalého Mistra, než kdybychom si ji vybrali sami; mantra od Gurua má v sobě zvláštní sílu. Jakmile jednou nastoupíme do vlaku či autobusu, doveze nás na místo určení, i když neznáme řidiče, společnost, která autobus či vlak vyrobila nebo místo, kde seženeme náhradní díly. Doveze vás na nejbližší autobusové či vlakové nádraží, odkud to bude k vám domů co by dup. Stejným způsobem vás mantra dovede na práh realizace Boha. Odtud již snadno dosáhnete na nejvyšší cíl.“