OSN a mezinárodní fórum

Projev na valném shromáždění OSN

Počínaje rokem 1993 začala mezinárodní komunita na Ammu pohlížet jako na oficiální náboženskou představitelku Indie, která podobně jako Jeho svatost Dalajláma bojuje za mír a porozumění mezi jednotlivými etniky, náboženstvími a kastami.
Nyní je Amma pravidelným hostem mezinárodních kongresů o náboženském a kulturním dialogu, životním prostředí a světových mírotvorných aktivitách. Parlament světových náboženství ji jmenoval jedním ze tří vyslanců sanatana dharmy (hinduistické víry).

V roce 1995 v New Yorku Amma předsedala konferenci různých náboženských směrů u příležitosti 50 let od vzniku Spojených národů.

Roku 2000 Amma se zúčastnila Miléniového summitu Spojených národů za světový mír. Roku 2006 održela cenu Gandieho-Kinga za nenásilí a v roce 2010 čestný doktorát za přínos v oblasti lidských práv.

Při tvorbě stránek byly použity překlady textů z www.amritapuri.org

Aktuální děni okolo Ammy