Vesak 2012 program

by


Program jógového sešinu

2-3.6. 2O12

Hlavní náplní jsou intenzivní koncentrační a meditační cvičení, jejichž cílem je přes počáteční uklidnění mysli dojít k jejímu utišení a rozvinutí pozornosti k porozumění skutečnosti. Je doplněno ranním cvičením hatha jógy, během dne cvičením automagnetizace a pranajámy k posílení zdraví a pozornosti, přednáškami a rozpravami k uvedeným tématům, podporující změnu nazírání na dosavadní stav mysli, vysvětlujícími metodiku výcviku mysli.

Uskutečnění programu vyžaduje přísnou sebekázeň jednotlivců, aby se dosáhlo kolektivního utišení mysli a ovládání podnětů. Proto je mimo dobu, určenou k přednáškám a dotazům, dodržováno mlčení. Pouhé dodržování ohleduplnosti k ostatním a nevyvolávání zbytečných podnětů mimo rámec obsahu soustředění, umožní účastníkům vytvořit vhodnou duševní, kolektivní a osobní atmosféru a tak načerpat za pobytu v krásné přírodě nové fyzické a duševní síly, dosáhnout posunu v poznávání sebe sama, tohoto nejvyššího cíle a vrátit se do dalšího života a jeho problémů s novými přístupy a načerpanými silami.


Rámcový program

Dopoledne

Meditace laskavosti a soucítění
Hathajoga se zaměřením na jednotlivé čakramy, pranajáma
Relaxace
Preventivní qi – gong pro zdraví (se zaměřením na vnitřní harmonii a osobnostní rozvoj)
Meditace vhledu, meditace v chůzi, kurzy zdravého vaření pro zájemce

Odpoledne

Pobyt v přírodě, Energetická cvičení a qi – gong
Meditace v přírodě pro získání vnitřního klidu, tibetské cvičení gtummo (pro zájemce)

Večer

Meditace míru, harmonie a laskavosti, meditace na zvuk, přednáška

__________________________________________________________

Během soustředění je naplánován společný výlet.

Organizační výbor ammachi.cz