VESAK: Spiritualita-jóga-cesta k uzdravení z civilizačních nemocí 18.- 26. 5. 2013

by

Milí přátelé,

opět si vás dovolujeme pozvat na naše již tradiční vesakové soustředění v Bělé pod Pradědem, které se koná u příležitosti celosvětových oslav Buddhových narozenin. Letos nám termín vychází na týden od 18. – 26. května.

Hlavními tématy soustředění jsou:

spiritualita,

lepší porozumění sebe sama a skutečnosti,

probuzení a rozvoj vnitřní radosti, moudrosti a soucítění se všemi formami života,

očištění a upokojení mysli, posílení a harmonizace těla,

integrální jóga, meditace, ticho a zpěv,

relaxace a pobyt v přírodě,

zdravá životospráva, uzdravení a prevence civilizačních nemocí,

získání nových sil a tvůrčích pohledů na řešení životních problémů,

oslava posvátného tajemství života

Soustředění se koná tradičně u příležitosti svátku Vesak. Ten připadá každoročně na květový úplněk, kdy si připomínáme výročí Buddhových narozenin. Soustředění se volně inspiruje životem jedné z nejrespektovanějších současných osobností světové spirituality Mata Amritanandamayi Devi – Ammy. Inspiraci nacházíme i u mnoha dalších osobností různých duchovních tradic, které představují nesektářský a zkušenostní přístup k poznání skutečnosti.

Hlavní lektor soustředění Ivo Chocholatý praktikoval pod vedením k Dr. Housera a Evžena Štekla. Inspiraci čerpá i ze svého neformálního, dlouholetého vztahu k Učení Sri Mata Amritanandamayi Devi – Amma.

Soustředění je pořádáno pro všechny vážné zájemce o uvedená témata, bez ohledu na jejich světonázorové přesvědčení. Program probíhá na neformální bázi ve volném společenství podobně naladěných lidí a ani v nejmenším si nečiní nárok na „oficiální“ předávání učení výše uvedených osobností. Na druhou stranu – bez inspirace jejich příkladem, by se toto soustředění jen těžko mohlo konat – a proto jim takto vyjadřujeme svou úctu a vděk.

Hlavní náplní soustředění je intenzivní koncentrační a meditační praxe, jejichž cílem je přes počáteční uklidnění mysli dojít k jejímu upokojení a rozvinutí pozornosti k porozumění skutečnosti. Tato praxe zahrnuje např. cvičení bdělé pozornosti, meditaci vhledu, očistu čakramů, zpěv za živého doprovodu indických hudebních nástrojů, meditaci soucítění a laskavosti apod.

Důraz je kladen na komplexní rozvoj duševního i fyzického potenciálu člověka za účelem dosažení vhledu (integrální jóga). Jednotlivá cvičení dle vesakových programů čerpají z tradic indické, čínské, tibetské aj. jógy, včetně hathajogy, pranajámy, qi-gongu, gtummo, křesťanské mystiky apod. Ukazují originální a vhodně se doplňující přístupy k duchovní praxi, jejíž podstata je ve všech tradicích stejná – experimentální a zkušenostní poznání pravé skutečnosti.

Proto z nich mohou stejně tak dobře těžit teisté i ne/a-teisté, věřící i empiricky založení skeptici, lidé tzv. pokročilí i tzv. začátečníci. Experimentálním přístupem si kdokoliv může snadno ověřit skutečnou účinnost a výsledky těchto přístupů. Změnu nazírání na dosavadní stav mysli a vysvětlení metodiky jejich výcviku a kultivace dále během celého programu podporují spontánně se rozvíjející (dopředu neplánované) přednášky a zodpovídání dotazů lektorem k různým tématům spojeným s prováděnou praxí. Celým programem se zároveň přirozeně prolíná nácvik zdravé životosprávy a zdravého stravování, které jsou cestou k prevenci i postupnému uzdravení i z těch nejvážnějších či tzv. nevyléčitelných nemocí. Co největší část programu probíhá za vhodných podmínek venku na táborové louce nebo v okolní přírodě, během meditačních procházek a výletů. Pro zájemce je připraven i nácvik tibetské jógy gtummo – otužování v horském potoce protékajícím přímo táborem nebo v lesních jezírkách v okolí.

Uskutečnění programu vyžaduje přísnou sebekázeň jednotlivců, aby se dosáhlo kolektivního utišení mysli a ovládání podnětů. Proto je mimo dobu určenou k přednáškám a dotazům dodržováno mlčení (maunam). Pouhé dodržování ohleduplnosti k ostatním a nevyvolávání zbytečných podnětů mimo rámec obsahu soustředění, umožní účastníkům vytvořit vhodnou duševní, kolektivní a osobní atmosféru a tak načerpat za pobytu v krásné přírodě nové fyzické a duševní síly, dosáhnout posunu v poznávání sebe sama a vrátit se do dalšího života a jeho problémů s novými přístupy a načerpanými silami.

Termín: 18. – 26. května 2013. Příjezd účastníků, jejich ubytování a začátek programu je plánován na sobotu 18. května během odpoledních hodin (bude upřesněno, prvním společným jídlem bude večeře).

Končí se v neděli 26. května po obědě. Je možné se účastnit i pouze části soustředění, ale je nutné dát vědět dopředu kvůli možnosti občasného konání programu i mimo tábor (výletům a cvičení v okolní přírodě).

Registrovaným účastníkům bude v týdnu před zahájením akce zaslána informace o případných možnostech společné dopravy z Prahy či jiných míst v ČR vlastními automobily se sdílením platby za benzín.

Místo: Bělá pod Pradědem. Chatkový (skautský) tábor na břehu říčky v krásné přírodě Jeseníků. Více informací o místě, jeho vybavení a dostupnosti naleznete na webových stránkách občanského sdružení Ekojóga, od kterého budeme mít tábor pronajatý http://www.ekojoga.cz/?sel=ubytovani

Strava: Pestrá lakto-vegetariánská strava (snídaně, oběd a večeře, příp. balíčky na výlety) je plně zahrnuta v ceně pobytu. K jídlu je přistupováno s posvátnou úctou. Respektují se zároveň nejaktuálnější trendy ve zdravém stravování, zejména tzv. „raw vegetarian diet“ (tj. minimálně tepelně upravovaná strava pro uchování maxima přírodních vitaminů a enzymů atd.). Pod vedením zkušených kuchařů-lektorů se budou moci zájemci přípravě takovéto stravy sami naučit.

Cena pobytu: Informace o ceně pobytu a registraci bude sdělena zájemcům na vyžádání. Nejedná se o aktivitu za účelem zisku, ale o umožnění realizace společného programu na bázi neformálních příspěvků jednotlivých účastníků k pokrytí nákladů na organizační zajištění akce (ubytování, jídlo apod.). V případě Vašeho zájmu uvítáme registraci co nejvíce dopředu, případně také na celý termín či na 5 a více dnů.

Takováto registrace snižuje organizační náklady a tedy i účastnické příspěvky. Pro zájemce v nepříznivé sociální situaci, ochotné dle svých možností k pomocným pracím během programu (úklid, kuchyně apod.), může být cena stanovena individuálně, na čemž je nutné se s organizátory dopředu domluvit.

Cílem je umožnit účast všem vážným zájemcům prostřednictvím vzájemné solidarity mezi účastníky a charitativní podporou těch v momentální nouzi.

Kontaktní informace: info@ammachi.cz nebo volat po 17:30 na 724 939 405

Těšíme se na setkání!