Novoroční projev 2014

by

in

Bud’te soucitní k přírodě a každý den se snažte mít radost

 1.ledna 2014, Nový rok, Amritapuri

Příchod Nového roku se v Amritapuri slavil tradičním způsobem. Po večerním zpěvu se všichni shromáždili v hlavní hale kde byl bohatý program zahrnující moderní i klasický indický tanec a divadelní představení.

Po celovečerním zábavném programu pronesla Amma poselství do Nového roku.

„Jsme na prahu dalšího roku. Pouhá myšlenka na Nový rok v nás budí rozechvění, očekávání, štěstí a slavnostní náladu. At’ květy míru a štěstí rozkvetou v srdcích mých dětí. At’ vůně těchto květů se rozšíří do celého světa skrze vaše dobré skutky. Během minulého roku nás hluboce zasáhlo mnoho událostí. Války, konflikty, přírodní katastrofy, zneužívání žen… a seznam stále pokračuje. Byla zde válka v Sýrii, hurikán na Filipínách, zkáza v Uttarakhandu… děsivý obraz těchto tragedií se odráží i v naší mysli. Vedeme hodně diskuzí a píšeme mnoho o výzvách, kterým lidstvo čelí, ale které si musíme také skutečně připustit. Mnoho lidí mluví o ochraně životního prostředí, ale skutečná pomoc znamená uvést tyto principy v praxi a účelně je využívat. V minulém roce jsme zničili 12.5 milionu akrů lesa. Jak dlouho nám bude trvat než tento les nahradíme? A je to vůbec možné? Vědci nazývají les „plícemi planety“. Měli bychom si uvědomit, že znečišťování řek, oceánů a lesů je jako aplikace jedu přímo do žil našeho těla. Ti samí lidé, kteří mají ochraňovat přírodu jsou také zodpovědní za její ničení. Amma má prosbu: Až budeme dělat novoroční předsevzetí, potřebujeme také rozhodnutí ukázat naše soucítění s přírodou. Každý náš krok, který příspěje k záchraně životního prostředí je vzácností, protože přispívá k zachování života. Je to mnohem větší drahocenost než jakékoliv materiální bohatství. Skrze školy můžeme v našich dětech vzbudit zájem o ochranu přírody, stejně jako jsme v nich vzbudili zájem hromadit peníze.

Pouhým otočením listu v kalendáři nic nezměníme. Zlost, chamtivost a žárlivost v nás, jsou tím, co převrací „dobré časy“ ve „zlé“. Potřebujeme mít v životě vyšší cíle. Představte si lod‘ na oceáně, s plachtou namířenou tak, aby skvěle chytla vítr. Ale pokud její kapitán neví do kterého přístavu namířit, bude jen pokračovat v plavbě po oceánu. Bez cíle, nehledě na to jak pěkně pluje, vše bude marné. Jsou to naše cíle, které nám dávají nadšení, sílu a energii. Činí nás živými. Potřebujeme každodenní praxi, která nám bude nápomocná na cestě k cíli. Jestliže duchovní cesta je našim cílem, budeme se snažit podporovat dobré myšlenky. Budeme se snažit konat ve svém životě dobré věci. Nebudeme stagnovat u zbytečných myšlenek. Nebudeme cítit závist, když druhým se povede dobře. Nebudeme se pozastavovat nad různými věcmi kolem nás, ale budeme se jen snažit dělat to, co je třeba. Budeme číst duchovní literaturu a účastnit se duchovních setkání.

Smrt je neustále kolem nás, tak jako stín. Naše tělo je jako pronajatý dům. V každý okamžik můžeme být požádani o opuštění těla. Namísto bránění a křiku bychom měli být připravení opustit vše s úsměvem a radostí. Před tím než nás smrt přemůže, máme mnoho důležitých úkolů, které musíme dokončit. Život je příležitost ohlédnout se zpět a zhodnotit náš pokrok a v ten samý moment se podívat dopředu a soustředit se na naše činy. Proč jsme nastoupili na tuto životní cestu? Co je našim cílem? Jsme na správné cestě? Nebo jsme ztraceni? Počátek Nového roku je dobrý čas na sebereflexi a pevná rozhodnutí.

14nyear02

Každý den se myjeme, abychom byli čistí. Pro naši mysl je koupelí nadšení. Nestačí cítit nadšení a veselí jen na Nový rok. Musíme si tyto pocity udržet po celý čas. Ráno, když vstaneme, umyjeme se a připravíme se na nový den. Nikdo se nechce ukázat špinavý a zanedbaný. To je většinou naše první denní myšlenka. Ale stejně tak je třeba vyčistit i naši mysl od prachu našich negací. Potom nejenom náš život, ale i životy lidí okolo nás budou krásné. Jestliže máme k životu takový přístup, potom okolní svět bude rozkvétat jako když přichází jaro.

Ať děti Ammy jsou posly lásky a míru. Amma se modlí, aby životy všech jejích dětí byly naplněny štěstím a radostí. Milost ať žehná každému z vás. Zpívejme „Om Lokah Samastah Sukhino Bhavantu“ – Kéž všechny bytosti ve všech světech jsou šťastny. Je téžké zahnat tmu, ale v přítomnosti světla se tma sama vytratí. Podobně ať lampy lásky a soucítění přinesou světlo do srdcí všech dětí Ammy. At’nejvyšší milost nás naplní silou“.

Poselství Amma zakončila modlitbou, aby v přicházejícím roce celý svět směřoval k míru, a pak zazpívala bhajan Khusiyom Ki Bahar. Všichni přítomní zpívali v posvátné náladě, která vyvrcholila v závěrečném refrénu „Lokah Samastah Sukhino Bhavanthu.“

Ke konci se nálada stala pozitivnější a radostnější. Amma zpívala bhajan Meri Jhopadhi De a přihlížející se pohupovali a tleskali. Při poslední písni se sálem nesla taková radost, že někteří vstali a začali tančit. Následovala píseň Tannana Tannana, která zvedla takřka každého ze židle. Po konečném Mata Rani Ki si přítomní pochutnali na rýžovém pudinku podávaném jako prasadam.

Zdroj: amritapuri.org