Poznání v praxi

Poznání (jnana) je velice důležité. Opravdovou hodnotu pro nás i pro okolí má ale poznání, které úplně vstřebáme (jnana-nisha), tedy poznání, které se dostane do našeho běžného jednání. Proto Amma klade důraz na jnana-nistha
ne pouze na jnana, které samotné je omezené. Je to jako pochopit vtip, ale nezačít se smát.
Nistha je stav stabilního poznání. Pevného v různých situacích. Člověk dospěje k nistha, pokud poznání nezůstává pouze na povrchu, ale naplní
také podvědomou mysl. Naše myšlenky, slova i činnosti jsou pak v souladu s Védským poznáním.
Velmi mnoho lidí pochopilo Vedantu a díky ní získalo mnohé psychické i duchovní výsledky, ale rozsah v němž je Amma v jednotě
s tímto učením a vyzařuje tyto principy ve svých čonnostech, slovech i myšlenkách je mimořádný.
Základními kriterii v hodnocení jnana-nistha jsou podle Ammy dva: psychická vyrovnanost a soucit.
Způsobuje v nás poznání principů advaity – např. že nejsme tělo a mysl –
mentální vyrovnanost v případě setkání s úspěchem a neúspěchem? I v případě uznání či kritiky?
Vede naše poznání jednoty všeho k soucitné a laskavé činnosti? Toto Amma nazývá „žitá vedanta“.
Toto je jedno z důležitých sdělení, na které Amma davá důraz. (…)

Úryvek z knihy Living Vedanta, Sw. Ramakrishnananda Puri, 2021, 1. vydání, str. 131.