10 kroků k lepšímu životu

Zkrácený novoroční projev 2024

Sri Mata Amritanandamayi, Amma

Klíčové body:

 • Modlitby za mír: Amma sdílela svou prosbu Nejvyššímu, aby mnohé země na světě zažívající obrovské útrapy v důsledku válek, zemětřesení a jiných katastrof nalezly mír a pokoj.
 • Hledejte nesobeckou lásku a duchovní růst: Materiální vlastnictví a vnější úspěchy jsou dočasným zdrojem radosti. Amma zdůraznila význam nesobecké, nepodmíněné lásky a obrácení se do svého nitra pro nalezení trvalého štěstí.
 • Posilujte vnitřní hodnoty: Amma přednesla 10 kroků, které nám mohou pomoci zlepšit život. Podtrhla význam udržení pozitivních vlastností, eliminaci negativity a rozvinutí kvalit jako je láska, víra a spolupráce.

Nacházíme se nyní ve významném okamžiku neustále plynoucího času – loučíme se s rokem 2023 a vítáme příchod roku nového. Každý nový východ slunce žehná horizont nádherným spektrem barev. Stejným způsobem, ať tento nový rok každého z vás obdaří živou a krásnou radostí, mírem, láskou, prosperitou, štěstím a materiálním i duchovním bohatstvím.

Nacházíme se nyní ve významném okamžiku neustále plynoucího času – loučíme se s rokem 2023 a vítáme příchod roku nového. Každý nový východ slunce žehná horizont nádherným spektrem barev. Stejným způsobem, ať tento nový rok každého z vás obdaří živou a krásnou radostí, mírem, láskou, prosperitou, štěstím a materiálním i duchovním bohatstvím.

Dnes jsme právě dopsali další stranu naší knihy života, kterou obracíme a nadepisujeme další. Do jisté míry máme svobodnou volbu, čím a jak ji popíšeme. Pokusme se ji tedy zaplnit smysluplně, s pozitivními záměry, činy a příkladnými životními lekcemi.

Mnoho zemí na světě prochází v současnosti velmi těžkým obdobím v podobě válek, zemětřesení a dalších katastrof. Ať rok 2024 přinese těmto národům mír. Amma se modlí k Nejvyšší skutečnosti (Paramátmán), aby nám boží milost byla nápomocna.

Na celém světě se každoročně slaví Nový rok. Ulice a své domovy zdobíme světly, lidé tančí, zpívají a přejí si „Šťastný Nový rok.“ Nicméně ihned druhého ledna ráno se celé lidstvo vrátí ke svému zběsilému tempu. Každý se začne zajímat o sebe a sobecké, nenávistné a pomstychtivé myšlenky stahují mysl lidí do temnoty. Naše novoroční oslavy jsou tímto charakteristické. Budeme-li v tomto duchu pokračovat, světu nejenže neprospějeme, ale bude to s ním ještě horší.

Neexistuje nikdo, kdo by se netěšil z něčeho nového. Nový kalendář, nový diář, nové pero, nový telefon a počítač – to vše nám dává radost. Všichni stále toužíme po změně. Tím se odhaluje základní fundamentální problém všech objektů materiálního světa. Žádný objekt na tomto světě nám nemůže poskytnout trvalé štěstí a mír. Jakmile se dostaneme do tohoto koloběhu, život nikdy nebude svěží, nový a plný radosti.

Tento stále nový, stále čerstvý faktor se jmenuje nesobecká láska. Pokud je nesobecká láska přítomna, vždy budeme svěží a šťastní, ať jsme kdekoli.

Mnoho lidí si každoročně dává předsevzetí. Třeba chtějí začít s novým podnikáním nebo ho rozšířit, koupit si nový a rozlehlejší dům, lepší a dražší auto nebo cestovat na nová místa či zvětšit své úspory. Když ale nový rok přijde, kolik lidí si uvědomí a zmenší svůj egoizmus? Kolik se stane lepšími lidmi? Kolik se snaží milovat rovnocenně, pokud ne všechny, tak alespoň některé své bližní, soucítit s trpícími, milovat a chránit přírodu a napravit své chyby aniž by obviňovali druhé? Taková předsevzetí jsou však přesně ta, která životu dávají „novost“.

Možná jsme přitahováni k mnoha objektům materiálního světa. Očekáváme, že nám poskytnou radost a uspokojení. Štěstí, které nám dají, však netrvá dlouho. Jejich kouzlo rychle uvadne a my začneme toužit po něčem dalším. Když toto něco získáme, opět nám radost nevydrží dlouho a nová věc nás zanedlouho opět unaví. Stejný objekt se může dokonce stát i příčinou našeho trápení. I s tím nejluxusnějším autem můžeme nabourat a zlomit si ruku či nohu. Aniž bychom si toto uvědomili, toužíme po materiálních věcech stále dokola. To, co nám ale nakonec zůstane, je bolest a zklamání. Posléze pochopíme, že trvalé štěstí lze nalézt pouze uvnitř a my se pro ně musíme obrátit do našeho nitra.

Když pochopíme duchovní principy, získáme poznání, jak inteligentně provádět každou činnost. Provádíme-li činnost se správným pochopením, zjistíme, že v této činnosti nalezáme mnohem více radosti a to takové radosti, která nezávisí na vnějších podmínkách – radosti, která je naší vnitřní přirozeností. A nejen to, radost i štěstí dokážeme poskytnout i ostatním.

Podívejte se zpět na předešlý rok, uvědomte si své chyby, zkuste je napravit a přijměte nové pozitivní začátky. Představte si nádhernou zahradu plnou květin. Na zemi leží mnoho listů. Když zahradník prohlásí „ani jeden mrtvý list neodstraním“, celá zahrada bude nakonec plná tlejícího listí a jejich hnilobný pach přebije jemnou vůni růží. Každý v sobě máme vonné květiny, jako lekníny které vyrůstají z bahna. Dozajista tedy dokážeme manifestovat dobro uvnitř sebe.

Naše vnitřní láska a ochota zapomenout a odpustit jsou faktory, které dělají náš život svěží, nový a krásný. Abychom ochránili své ctnosti z minulých dob, musíme bez váhání odstranit jejich zkažené části. Když odstraníme nečistoty jako je nenávist, žárlivost a nezdravou soutěživost, dokážeme ve svém srdci nastolit lásku, víru a spolupráci. Život se tak bude podobat řece, která nezadržitelně plyne vlastním směrem.

Musíme jít příkladem svým dětem a od útlého věku je těmto principům učit. Bez ohledu na to, kolik jim koupíme aut, motorek nebo drahého oblečení, nezávisle na tom, jak exotické prázdniny jim zaplatíme, pokud jim nedokážeme předat duchovní hodnoty, budou stále chtít víc a víc. Naučíme-li však děti pilně pracovat a poskytneme jim od dětství duchovní hodnoty, budou cítit vděčnost ke všemu a nebudou plýtvat časem.

Jak dlouho budeme naživu, nevíme. Dokud ale žijeme, musíme se mít navzájem rádi a činit svůj život radostným. Navzájem si odpouštět, snášet své chyby a odstranit překážky z našich myslí. Pokud jsme někomu ublížili, musíme požádat o odpuštění. Pokud to dokážeme, utrpení zmizí a život bude plný radosti.

Aby naše naděje rozkvetly a přinesly ovoce, musíme si každý den počínat pozorně, s bdělostí a s rozlišováním. Ve skutečnosti není na Novém roku nic nového. Je to den jako každý jiný. Jeho novost a význam vychází z našeho rozhodnutí. Tedy, pokud chceme, jakýkoli den můžeme považovat za nový a krásný. Je to naše mysl, která vytváří naši rodinu, kancelář a život krásným, nenávistným nebo nehezkým.

Vést společnost s pěti sty zaměstnanci znamená řídit pět set myslí. Pokud se nenaučíme ovládat vlastní mysl a myšlenky, celá společnost bude ohrožena. Stejně jako ovládáme vnější svět, musíme se učit jak ovládnout náš vnitřní svět. Když to nezvládneme, naše osobnost se plně nevyvine.

Amma by ráda vyjmenovala seznam několika bodů, které nám mohou pomoci zlepšit život:

 • Buďme vděčni za svůj život. S vděčností přijímejme každou životní zkušenost a každého, kdo vám na vaší životní cestě pomáhá. Prokazujme vděčnost i Zemi a přírodě.
 • Dobré zvyky nám dávají v životě směr a chrání nás před nesprávnou cestou. Stejně tak se pokusme eliminovat špatné zvyky. Své nesprávné návyky si vyjmenujme a napišme –  například přejídání, lenost, nadměrné používání mobilního telefonu nebo touhu po lahodném jídle. Svůj pokrok v eliminaci těchto negativních návyků pozorujme.
 • Všem životním problémům, které vám život nachystá, se pokusme čelit s klidem. Vytvořme si mentální nastavení, které dokáže přijmout všechny životní zkušenosti. Na svíčce své mysli zapalme plamen víry. I když budeme uvnitř hurikánu, zachovejme největší bdělost a ponechme svou svíci hořet.
 • Musíme si vytvořit zvyk smát se a usmívat. Smích je nejlepším lékem pro fyzické i psychické zdraví. Smích je také infekční a rychle šíří radost ostatním.
 • Do každé své myšlenky, každého slova i činu musíme vnést uvědomění.
 • Upevněme víru ve cestu, kterou jsme si vybrali, v Boha, duchovního učitele a v sebe sama. To nám poskytne sílu překonat jakoukoli překážku, kterou nás život může obdařit.
 • Převezměme odpovědnost za své neúspěchy a nepříjemné zkušenosti. To nám pomůže se zlepšovat.
 • Dbejme na své zdraví. Je-li to nutné, změňme svůj životní styl a stravovací návyky.
 • Každý den meditujme, abychom zklidnili svou mysl.
 • Mějme soucit se všemi, včetně ptáků i jiných zvířat, rostlin a stromů.

V tomto novém roce, nechť je naše mysl klidná, prosta strachu, zoufalství, nenávisti i zloby. Ať na svých ústech máme neustálý úsměv. Nechť je naše srdce naplněno soucitem. Nechť v našem myšlení svítí slunce rozlišování. Ať se každému podaří naplnit nový rok činnostmi, které budou šířit vůni lásky a soucítění. Nechť boží milost požehná všem mým dětem.

Zdroj. www.amma.org